Vrtání studní, Petr Hladký - Vodozdroj

Vrtání studní je velmi specifickou záležitostí a souvisí s ní velmi mnoho odborné práce, kterou je potřeba přenechat profesionální firmě.Každý z nás, kdo svou vlastní studnu již má ví, že její realizace není nijak jednoduchá. Vrtání studní je proto potřeba přenechat profesionálním firmám, majícím potřebné zkušenosti. Pouze tak se vyhneme problémům, které na nás při realizaci studní číhají na každém rohu. A na co bychom si měli dávat při realizaci studny dávat největší pozor? V první řadě je pro nás nejdůležitější výběr vhodného místa, ve kterém se nachází podzemní voda. Místo, které si vybereme, musí být dostatečně vzdáleno od možných zdrojů znečištění a myslet musíme také na to, aby byla studna dostatečně vzdálena od místa, ze kterého budeme vodu čerpat.