Ceník vrtaných studní

 • hydrogeologický posudek, zpracování dokumentace pro stavební povolení                              7500,- Kč

 

 

Průměry vrtů:

 • průměr vrtu 160mm, vystrojený silnostěnnou PVC zárubnicí o průměru 125mm                   od 1300,- Kč/m
 • průměr vrtu  190 mm vystrojený silnostěnnou  PVC zárubnicí o průměru 140 mm                od 1 500,-Kč/m
 • průměr vrtu 280 mm, vystrojený silnostěnnou PVC zárubnicí o průměru 160mm                  od 2400,- Kč/m
 • průměr vrtu 300mm, vystrojený silnostěnnou PVC zárubnicí o průměru 200mm                   od 2900,- Kč/m
 • ocelové pažení D = 194 mm  (v nesoudržných horninách)                                                     od 1 000,- Kč/m
 • ocelové pažení D= 220mm(v nesoudržných horninách)                                                         od 1100,- Kč/m

Ke každému vrtu bude připočítáno úvodní pažení pro prvních několik metrů.

 

 

 

Cena vrtu obsahuje:

 • vyvrtání požadovaným průměrem
 • doprava do 30 km zdarma
 • vystrojení silnostěnnými PVC zárubnicemi s atestem na pitnou vodu
 • obsyp štěrkem frakce 4-8mm
 • odkalení vrtu

 

 

Uvedené ceny jsou bez DPH.