studnaVrtané studny

 • určení místa pro vodní zdroj
 • průměr hloubení 130-300mm
 • vypracování dokumentace pro stavební povolení
 • prohlubování kopaných i vrtaných studní
 • dodání výstroje a čerpadel
 • stanovení vydatnosti a případného ovlivnění okolních studní
 • vrtání studní
 • čištění vrtů
 • kontrola studní - kamerou
 • zemní práce mini bagrem
 • poradenství
 • geologické posudky a projekty
 • IGP - inženýrskogeologický průzkum vrtání jádrovkou

 

 

Dáváme záruku vody. Vodní zdroje nabízíme i jako kompletní dodávku tj. včetně osazení čerpadlem, vodárnou, napojením na technické instalace vybudováním zhlaví, stanovením vydatnosti.